Nina van de Ven

destilleert haar blik op de wereld systematisch tot een grafische documentatie. Hierin is voor haar het maakproces even belangrijk als het uiteindelijke beeld.